Menu

travel umroh dian cahaya

Paket Umroh promo /paket umroh murah

Syariat Islam Mengenai Ilmu Tenaga Dalam

 

Syariat Islam Mengenai Ilmu Tenaga Dalam

 

 

 

 

 

 


Paket Umroh Bulan Ramadhan 2015 ,Tenaga dalam yaitu salah satu sistem ‘khawariqul ‘adah’ (kemampuan luar biasa), adakalanya kemampuan ini bermula dari Alloh Subhanahu wa Ta’ala, sebagaimana yang dianugrahkan pada wali-wali-Nya. Lalu ada kalanya bermula dari syaiton yang lalu sering dianggap bagai anugrah ilahi, sebagaimana yang diperlihatkan oleh wali-wali syaiton tersebut.

 

 

 

 

dapat dibedakan dengan dua tinjauan

 

 

 

 

 

 

 

Paket Umroh Ramadhan 2015 ,Berdasarkan para ulama, diantaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahulloh, antara kedua ‘khawariqul ‘adah’ (kemampuan luar biasa) dapat dibedakan dgn 2 tinjauan. 
Yg Pertama ialah melalui situasi orang yang mendapatkannya. Bilamana orang yang mendapatkannya adalah orang yang bertakwa, dari kalangan ahli tauhid, mempunyai Ilmu dalam Syariat Islam yang shohih, ikhlas dalam beribadah, tdk mengamalkan amalan-amalan bid’ah yaitu amalan ibadah yang tdk mencontoh tuntunan Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bukan termasuk pelaku maksiat, maka bilamana ia memperoleh ‘khawariqul ‘adah’ bertanda itu merupakan anugrah Alloh Subhanahu wa Ta’ala. Sebaliknya bilamana yang mendapatkannya bukan dari kalangan ahli tauhid, layaknya halnya orang-orang yang suka melakukan perbuatan syirik, seperti memohon berkah melalui kuburan orang-orang yang dikeramatkan, mengadakan acara ‘haul’ (merayakan hari ulang tahun kematian) dan lainnya, maka yang diperolehnya termasuk ‘khawariqul ‘adah’ (kemampuan luar biasa) yang berasal dari Syaithan.

 

 

 

 

 

tidak menjaga batas-batas pergaulan antara pria dan wanita

 

 

 

 

 

 

 

Paket Umroh Bulan Ramadhan 2015 ,Begitu juga bilamana yang memperoleh adalah yang suka melakukan perbuatan bid’ah, umpama membaca dzikir-dzikir yang tidak disyari’atkan. Seperti dgn membatasi jumlah-jumlah, bentuk-bentuk, suara-suara, atau cara-cara tertentu yang tdk ada contohnya dalam syari’at. Atau orang yang suka berbuat maksiat. Misalnya tidak menjaga batas-batas pergaulan antara pria lalu wanita, tidak memelihara jenggot, meminum yang memabukkan, memakan harta riba, merokok, tidak menutup aurat lalu lain-lain. Bilamana demikian situasi orangnya, maka ‘khawariqul ‘adah yang dihasilkan ialah berasal dari Syaithan.

 

 

 

 

 

Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu 

 

 

 

 

 

 

Paket Umroh Ramadhan 2015 ,Yg Kedua ialah melampaui sebab diperolehnya ‘khawariqul ‘adah’. Khawariqul ‘adah yang bermula dari Alloh Subhanahu wa Ta’ala sebatas bisa didapat dgn ketaatan, keimanan lalu ketakwaan. Selain itu Islam tdk mengajarkan seorang muslim untuk beribadah untuk tujuan memperoleh ‘khawariqul ‘adah’ (kemampuan luar biasa).
Malahan itulah yang membedakan antara yang berasal dari Alloh Subhanahu wa Ta’ala dan yang berasal dari Syaithan. Yaitu bahwa ‘khawariqul ‘adah’ yang berasal dari Alloh Subhanahu wa Ta’ala tidak dapat dipelajari apalagi dibakukan menjadi semacam ‘ilmu kedigdayaan’, sedangkan yang berasal dari Syaithan dapat dipelajari lalu dapat dibakukan menjadi suatu ilmu. Sekalipun secara zhahir diterapkan dgn mempelajari ayat atau dzikir. Sebagaimana difirmankan Alloh Subhanahu wa Ta’ala, yang artinya: “Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dgn sihir itu mereka bisa menceraikan antara suami serta istrinya” (QS: Al-Baqarah: 102)

 

 

 

 

 

 anugrah Alloh Subhanahu wa Ta’ala 

 

 

 

 

 

Ayat ini menunjukkan, bahwa ‘khawariqul ‘adah’ yang dapat dipelajari adalah sihir (berasal dari Syaithan), sedangkan yang bermula dari anugrah Alloh Subhanahu wa Ta’ala gaklah dapat dipelajari sebagaimana sihir.

 

 

 

 

 

 

Referensi

 

 

 

 

 

(Sumber Rujukan: Fathul Bari X/223, Ibnu Hajar Al-Asqalani; Al-Furqan Baina Auliya’ir Rahman wa Auliya’isy Syaithan)

Go Back

Comment